Finansijske strukture

Poslovni centar Zvecan organizuje obuku “8.FINANSIJSKE STRUKTURE web”.

Obuka počinje 21. septembra i traje do 25. septembra 2015.

Krajnji rok za prijavu je 21. septembar 2015. do 15:00h.

Ohrabrujemo omladinu, žene i manjinske zajednice da se prijave na obuku.

Učesnici treninga dobijaju mogućnost besplatnog savetovanja i pomoći pri izradi svog poslovnog plana sa kojim mogu učestvovati na takmičenju koje organizuje poslovni centar Zvečan.

Broj polaznika je ograničen.

Obuka je besplatna.

Prijava se vrši u prostorijama poslovnog centra Zvečan, svakog radnog dana od 08:00h do 15:00h.

Za dodatne informacije pozovite 028/664-743, ili nas posetite u centru koji se nalazi na adresi: Kosovskih Junaka 4, Zvečan (iznad Jugopetrolove pumpe).

KORISNICI KOJI SU POHAĐALI OBUKE U POSLOVNOM CENTRU ZVEČAN ĆE IMATI PREDNOST PRILIKOM ODABIRA KLIJENATA ZA KREDITE, TAKMIČENJA, NOVČANE NAGRADE, ITD…

Poslovni Centar Zvečan organizuje obuku “Komunikacione veštine”

7. KOMUNIKACIONE VESTINE webObuka počinje 07. septembra i traje do 11. septembra 2015. Krajnji rok za prijavu je 07.septembar 2015. do 15:00h. Ohrabrujemo omladinu, žene i manjinske zajednice da se prijave na obuku. Učesnici treninga dobijaju mogućnost besplatnog savetovanja i pomoći pri izradi svog poslovnog plana sa kojim mogu učestvovati na takmičenju koje organizuje poslovni centar Zvečan. Broj polaznika je ograničen. Obuka je besplatna. Prijava se vrši u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan, svakog radnog dana od 08:00h do 16:00h. Za dodatne informacije pozovite 028/664-743, ili nas posetite u centru koji se nalazi na adresi: Kosovskih Junaka 4, Zvečan (iznad Jugopetrolove pumpe). KORISNICI KOJI SU POHAĐALI OBUKE U POSLOVNOM CENTRU ZVEČAN ĆE IMATI PREDNOST PRILIKOM ODABIRA KLIJENATA ZA KREDITE, TAKMIČENJA, NOVČANE NAGRADE, ITD…

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 20 PLASTENIKA

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 20 plastenika.

b)Poziv se objavljuje 21.08.2015. i traje do 07.09.2015.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 07.09.2015. u 10.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 08.09.2015. u 13.00h, i otvaranju moraju prisustvovati svi kandidati na konkursu.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 09.09.2015. u 11.00h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 09.09.2015. u 15.00h.

k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com

RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG SEKTORA U OPŠTINI ZVEČAN KROZ UDRUŽIVANJE POLJOPRIVREDNIKA

web PosterPoslovni Centar Zvečan pokreće program čiji je cilj razvoj poljoprivrednog sektora i otvaranje novih radnih mesta na nivou opštine Zvečan kroz formiranje asocijacije poljoprivrednika, stručne treninge, studijske posete i donacije. Pozivaju se zainteresovani poljoprivrednici da se u cilju formiranja asocijacije, koja će kroz otkupni centar olakšati prodaju i distribuciju njihovih proizvoda, jave u kancelariju Poslovnog Centra Zvečan gde mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za ovaj program. Poslovni Centar Zvečan se nalazi u Zvečanu u ul. Kosovskih Junaka br.4, tel. 028/664-743.

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJI POSLOVNI PLAN I NAJBOLJU POSLOVNU IDEJU (SPRING CHALLENGE NORTH KOSOVO 2015)

Spring challenge 2015 webPoslovni centar Zvečan u saradnji sa organizacijama SPARK i BiD Network organizuje takmičenje za najbolju poslovnu ideju i najbolji poslovni plan, za studente, potencijalne i postojeće preduzetnike.

Najbolji poslovni planovi biće novčano nagrađeni.

Pored novčanih nagrada učesnicima se pruža mogućnost dobijanja plaćenog poslovnog putovanja (B2B sastanci), besplatne konsultacije, savetovanje, studijske posete, treninzi i pomoć pri izradi poslovnog plana.

Krajnji rok za predaju planova je 15. jun 2015.

Planovi mogu biti napisani na srpskom i engleskom jeziku.

Forme za poslovni plan i poslovnu ideju možete preuzeti ovde:

ili ih mozete preuzeti lično u Poslovnom Centru Zvečan.

Sve dodatne informacije u vezi takmičenja možete dobiti u Poslovnom centru Zvečan koji se nalazi u ulici Kosovskih Junaka br.4 u Zvečanu (iznad Jugopetrolove pumpe) ili putem telefona 028/664-743.

Upravljanje projektnim ciklusom

4. web UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOMPoslovni centar Zvečan organizuje obuku “Upravljanje projektnim ciklusom”.

  • Obuka počinje 20. aprila i traje do 24. aprila 2015.
  • Krajnji rok za prijavu je 20. april 2015.

Ohrabrujemo omladinu, žene i manjinske zajednice da se prijave na obuku.

Učesnici treninga dobijaju mogućnost besplatnog savetovanja i pomoći pri izradi svog poslovnog plana sa kojim mogu učestvovati na takmičenju koje organizuje poslovni centar Zvečan.

Broj polaznika je ograničen.

Obuka je besplatna.

Prijava se vrši u prostorijama poslovnog centra Zvečan, svakog radnog dana od 08:00h do 16:00h.

Za dodatne informacije pozovite 028/664-743, ili nas posetite u centru koji se nalazi na adresi: Kosovskih Junaka 4, Zvečan (iznad Jugopetrolove pumpe).

KORISNICI KOJI SU POHAĐALI OBUKE U POSLOVNOM CENTRU ZVEČAN ĆE IMATI PREDNOST PRILIKOM ODABIRA KLIJENATA ZA KREDITE, TAKMIČENJA, NOVČANE NAGRADE, ITD…

Programa podrške ženama i mladim preduzetnicima

1 Poster TAKMICENJE webPoslovni Centar Zvečan u okviru “Programa podrške ženama i mladim preduzetnicima’’ na severu Kosova,objavljuje takmičenje za najbolje napisane poslovne planove.

 

Najbolji poslovni planovi biće novčano nagradjeni za započinjanje ili proširenje postojećeg biznisa.

 

Na konkurs se mogu prijaviti žene i mladi (u kategoriju mladih ubrajaju se osobe starosti od 18 do 35 godina) sa prebivalištem na severu Kosova.

 

Prednost prilikom odabira kandidata za novčane nagrade imaće učesnici na “Programu podrške ženama i mladim preduzetnicima’’(korisnici koji su pohadjali treninge i konsultacije na ovom programu).

Krajnji rok za predaju planova je 15. April 2015.godine do 16:00 h.

Planovi se predaju lično u Poslovnom Centru Zvečan. Formu za poslovni plan možete preuzeti  OVDE – Biznis plan forma 1.

Dodatne informacije možete dobiti u Poslovnom Centru Zvečan koji se nalazi u Zvečanu u ul. Kosovskih Junaka br.4, radnim danima od 08:00h do 16:00h ili na telefon 028/664-743.

Finansijske strukture

Poslovni centar Zvecan organizuje obuku “Finansijske strukture”.

3. Za WEB - FINANSIJSKE STRUKTUREObuka počinje 23. marta i traje do 27. marta 2015.

Krajnji rok za prijavu je 23. mart 2015. do 15:00h.

Ohrabrujemo omladinu, žene i manjinske zajednice da se prijave na obuku.

Učesnici treninga dobijaju mogućnost besplatnog savetovanja i pomoći pri izradi svog poslovnog plana sa kojim mogu učestvovati na takmičenju koje organizuje poslovni centar Zvečan.

Broj polaznika je ograničen.

Obuka je besplatna.

Prijava se vrši u prostorijama poslovnog centra Zvečan, svakog radnog dana od 08:00h do 15:00h.

Za dodatne informacije pozovite 028/664-743, ili nas posetite u centru koji se nalazi na adresi: Kosovskih Junaka 4, Zvečan (iznad Jugopetrolove pumpe).

KORISNICI KOJI SU POHAĐALI OBUKE U POSLOVNOM CENTRU ZVEČAN ĆE IMATI PREDNOST PRILIKOM ODABIRA KLIJENATA ZA KREDITE, TAKMIČENJA, NOVČANE NAGRADE, ITD…

Savremene metode u proizvodnji povrca

WEB - SAVREMENE METODE U PROIZVODNJI POVRCA POSTERPoslovni Centar Zvečan u okviru projekta ‘’Program podrške ženama i mladim preduzetnicima na severu Kosova’’organizuje obuku pod nazivom “Savremene metode u proizvodnji povrca”.

 

Obuka u trajanju od 5 dana bice odrzana pocev od 02. Marta 2015.

 

Broj polaznika je ogranicen!

 

Treninzi ce biti odrzani u Zvecanu ( za polaznike iz Zvecana I Mitrovice), Zubinom Potoku I Leposavicu.

 

 

Dodatne informacije možete dobiti u Poslovnom Centru Zvečan koji se nalazi u Zvečanu u ul. Kosovskih Junaka br.4, radnim danima od 08:00h do 16:00h ili na telefon 028/664-743

Pisanje poslovnog plana

2. Za WEB -PISANJE POSLOVNOG PLANAPoslovni centar Zvecan organizuje obuku “Pisanje poslovnog plana”.

Obuka počinje 16. februara i traje do 27. februara 2015.

Krajnji rok za prijavu je 16. februar 2015 do 15:00h.

Ohrabrujemo omladinu, žene i manjinske zajednice da se prijave na obuku.

Učesnici treninga dobijaju mogućnost besplatnog savetovanja i pomoći pri izradi svog poslovnog plana sa kojim mogu učestvovati na takmičenju koje organizuje poslovni centar Zvečan.

Broj polaznika je ograničen.

Obuka je besplatna.

Prijava se vrši u prostorijama poslovnog centra Zvečan, svakog radnog dana od 08:00h do 15:00h.

Za dodatne informacije pozovite 028/664-743, ili nas posetite u centru koji se nalazi na adresi: Kosovskih Junaka 4, Zvecan (iznad Jugopetrolove pumpe).

KORISNICI KOJI SU POHAĐALI OBUKE U POSLOVNOM CENTRU ZVEČAN ĆE IMATI PREDNOST PRILIKOM ODABIRA KLIJENATA ZA KREDITE, TAKMIČENJA, NOVČANE NAGRADE, ITD…