Kategorija TenderiJAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 25 PLASTENIKA br. 04/2016

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 25 plastenika. b)Poziv se objavljuje 16.10.2016. i traje do 30.10.2016. c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 30.10.2016. u 10.00h. e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti. f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija. g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan. h)Otvaranje ponuda biće održano 30.10.2016. u 10.15h, i otvaranju moraju prisustvovati svi kandidati na konkursu. i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 31.10.2016. u 11.00h. j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 31.10.2015. u 16.00h. k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu. l) Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 6 RASHLADNIH VITRINA ZA ČUVANJE MLEČNIH PROIZVODA

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 6 RASHLADNIH VITRINA ZA ČUVANJE MLEČNIH PROIZVODA

a za potrebe projekta “Raising awareness and capacity building of retailers and producers of dairy products in Northern Kosovo”, finansiranog od strane Helvetas/SDC Kosovo

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 6 rashladnih vitrina za čuvanje mlečnih proizvoda.
b)Poziv se objavljuje 23.09.2016. i traje do 30.09.2016.
c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 30.09.2016. u 10.00h.
e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.
f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.
g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.
h)Otvaranje ponuda biće održano 30.09.2016. u 10.15h.
i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 03.10.2016. u 11.00h.
j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 03.10.2016. u 15.00h.
k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.
l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 20 PLASTENIKA

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 20 plastenika.

b)Poziv se objavljuje 21.08.2015. i traje do 07.09.2015.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 07.09.2015. u 10.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 08.09.2015. u 13.00h, i otvaranju moraju prisustvovati svi kandidati na konkursu.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 09.09.2015. u 11.00h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 09.09.2015. u 15.00h.

k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU I INSTALACIJU PROTIVGRADNE MREZE

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU I INSTALACIJU PROTIVGRADNE MREZE

 • a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku i dostavljanje i instalaciju protivgradnih mreza za polja jagode i aronije 2×10 ari.
 • b)Poziv se objavljuje 15.08.2014. i traje do 26.08.2014.
 • c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod
 •  1. BCZ Request for Quotation  2. BCZ Quotation Form – Annex A   3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B  4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions 
 • d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 26.08.2014. u 15.00h.
 • e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.
 • f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.
 • g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.
 • h)Otvaranje ponuda biće održano 26.08.2014. u 16.00h.
 • i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 26.08.2014. u 16.15h.
 • j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 26.08.2014. do 18.00h
 • k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovaj konkurs.
 • l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU I INSTALACIJU SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE VOCNJAKA DUNJA – 20 ARI

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU I INSTALACIJU SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE VOCNJAKA DUNJA – 20 ARI

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku i instalaciju sistema za navodnjavanje vocnjaka dunjaza povrsinu od 20 ari.

b)Poziv se objavljuje 15.08.2014. i traje do 26.08.2014.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod.

1. BCZ Request for Quotation  2. BCZ Quotation Form – Annex A  3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B  4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 26.08.2014. u 15.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 26.08.2014. u 17.00h.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 26.08.2014. u 17.15h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 26.08.2014. do 19.00h

k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovaj konkurs.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZRADU I INSTALACIJU KROVA NA GARAZI ZA POLJOPRIVREDNE MASINE U POLJOPRIVREDNOJ SKOLI LESAK

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZRADU I INSTALACIJU KROVA NA GARAZI ZA POLJOPRIVREDNE MASINE U POLJOPRIVREDNOJ SKOLI LESAK

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za izradu i instalaciju krova na garazi za poljoprivredne masine u poljoprivrednoj skoli Lesak.

b)Poziv se objavljuje 15.08.2014. i traje do 26.08.2014.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod.

1. BCZ Request for Quotation  2. BCZ Quotation Form – Annex A  3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B  4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 26.08.2014. u 15.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 26.08.2014. u 18.00h.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 26.08.2014. u 18.15h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 26.08.2014. do 19.30h k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovaj konkurs.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresuinfo@poslovnicentarzvecan.com .

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU 250 SADNICA LESNIKA I MASINE ZA KRCKANJE I SORTIRANJE LESNIKA

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU 250 SADNICA LESNIKA I MASINE ZA KRCKANJE I SORTIRANJE LESNIKA

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku i isporuku 250sadnica lesnika i masine za krckanje i sortiranje lesnika.

b)Poziv se objavljuje 15.08.2014. i traje do 26.08.2014.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod.

1. BCZ Request for Quotation  2. BCZ Quotation Form – Annex A  3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B  4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions 

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 26.08.2014. u 15.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 26.08.2014. u 19.00h.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 26.08.2014. u 19.15h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 26.08.2014. do 20.00h

k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovaj konkurs.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 40 MOTOKULTIVATORA SA FREZAMA

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 40 motokultivatora sa frezama za obradu plastenika i manjih basti.

b)Poziv se objavljuje 21.07.2014. i traje do 06.08.2014.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod

1. BCZ Request for Quotation 2. BCZ Quotation Form – Annex A 3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B 4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 06.08.2014. u 13.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 06.08.2014. u 13.15h.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 06.08.2014. u 13.15h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 06.08.2014. do 17.00h k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 1000 SADNICA JABUKE “GRANNY SMITH”

 • granny-smith-applea)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 1000 sadnica jabuke, sorte “Granny Smith”.
 • b)Poziv se objavljuje 13.01.2014. i traje do 27.01.2014.
 • c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova:

1. BCZ Request for Quotation

2. BCZ Quotation Form – Annex A

3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B

4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions

 

 • d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 27.01.2014. u 10.00h.
 • e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.
 • f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.
 • g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.
 • h)Otvaranje ponuda biće održano 28.01.2014. u 13.00h.
 • i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 28.01.2014. u 15.00h.
 • j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 29.01.2013. u 15.00h.
 • k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.
 • l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu: info@poslovnicentarzvecan.com .

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 20 PLASTENIKA

 • a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 20 plastenika.
 • b)Poziv se objavljuje 18.09.2013. i traje do 02.10.2013.
 • c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova:
 1. 1. BCZ Request for Quotation
 2. 2. BCZ Quotation Form – Annex A
 3. 3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B
 4. 4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions .
 • d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 02.10.2013. u 10.00h.
 • e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.
 • f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.
 • g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.
 • h)Otvaranje ponuda biće održano 02.10.2013. u 13.00h, i otvaranju moraju prisustvovati svi kandidati na konkursu.
 • i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 03.10.2013. u 11.00h.
 • j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 03.10.2013. u 15.00h.
 • k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.
 • l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresuinfo@poslovnicentarzvecan.com .