Kategorija DownloadJAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 40 MOTOKULTIVATORA SA FREZAMA

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 40 motokultivatora sa frezama za obradu plastenika i manjih basti.

b)Poziv se objavljuje 21.07.2014. i traje do 06.08.2014.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod

1. BCZ Request for Quotation 2. BCZ Quotation Form – Annex A 3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B 4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 06.08.2014. u 13.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 06.08.2014. u 13.15h.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 06.08.2014. u 13.15h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 06.08.2014. do 17.00h k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .

Upitnik o preduzetništvu

Upitnik o preduzetništvu, možete preuzeti ovde: >>> UPITNIK