O Nama

Business Center Zvecan officially started on 01/05/2010.

Osnovan je od strane lokalnih privrednika, a finansijski podžan I finansiran od strane Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) koji u ovoj pokrajini deluje pod mandatom misije UNMiK,  a po postojećoj rezoluciji 1244. Za implementacionog partnera u ovom projektu UNDP je izabrao holandsku nevladinu organizaciju SPARK koja je u svetu I kod nas poznata po uspešnosti u osnivanju ovakvih I sličnih poslovno savetodavnih centara.pcz sediste

Službena svrha Poslovnog Centra Zvečan je da programima podrške pokretanju malih, srednjih I porodičnih biznisa , te adekvatnim edukativnim programima usmerenim ka poslovnom sektoru, preduzetnicima I nezaposlenima, stvori uslove za održivi privredni razvoj, te da se pokretanjem I osnivanjem biznisa stvore uslovi za zapošljavanje povratnika I nezaposlenog domicilnog stanovništva, doprinoseći na ovaj način sveukupnom razvoju privrede na prostoru opštine Zvečan.

It was founded by local businessmen and financial supported and funded by the United Nations Development Program (UNDP) which operates in the province under the mandate of the UNMIK, and the existing resolution 1244. For the implementation partner in this project, UNDP has chosen a Dutch NGO SPARK, which is in the world and in our country known for its success in the establishment of such and similar business advisory centers.

Comments are closed.