Articles from октобар 2016JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 25 PLASTENIKA br. 04/2016

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 25 plastenika. b)Poziv se objavljuje 16.10.2016. i traje do 30.10.2016. c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE. d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 30.10.2016. u 10.00h. e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti. f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija. g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan. h)Otvaranje ponuda biće održano 30.10.2016. u 10.15h, i otvaranju moraju prisustvovati svi kandidati na konkursu. i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 31.10.2016. u 11.00h. j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 31.10.2015. u 16.00h. k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu. l) Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com