Articles from септембар 2016JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 6 RASHLADNIH VITRINA ZA ČUVANJE MLEČNIH PROIZVODA

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 6 RASHLADNIH VITRINA ZA ČUVANJE MLEČNIH PROIZVODA

a za potrebe projekta “Raising awareness and capacity building of retailers and producers of dairy products in Northern Kosovo”, finansiranog od strane Helvetas/SDC Kosovo

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 6 rashladnih vitrina za čuvanje mlečnih proizvoda.
b)Poziv se objavljuje 23.09.2016. i traje do 30.09.2016.
c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 30.09.2016. u 10.00h.
e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.
f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.
g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.
h)Otvaranje ponuda biće održano 30.09.2016. u 10.15h.
i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 03.10.2016. u 11.00h.
j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 03.10.2016. u 15.00h.
k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.
l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .