Articles from јул 2014JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU 40 MOTOKULTIVATORA SA FREZAMA

a)Poslovni Centar Zvečan objavljuje javni konkurs za podnošenje ponuda za nabavku 40 motokultivatora sa frezama za obradu plastenika i manjih basti.

b)Poziv se objavljuje 21.07.2014. i traje do 06.08.2014.

c)Uslove konkursa, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ispod

1. BCZ Request for Quotation 2. BCZ Quotation Form – Annex A 3. BCZ Bill Of Quantities – Annex B 4. BCZ Purchase Order Standard Terms & Conditions

d)Krajnji rok za predaju dokumentacije je 06.08.2014. u 13.00h.

e)Dokumentacija mora biti predata u zapečaćenoj koverti.

f)Dokumentacija mora biti u dva (2) primerka – original i jedna kopija.

g)Dokumentacija se predaje lično u prostorijama Poslovnog Centra Zvečan.

h)Otvaranje ponuda biće održano 06.08.2014. u 13.15h.

i)Komisija za odabir najbolje ponude zasedaće 06.08.2014. u 13.15h.

j)Najbolji ponuđač biće obavešten o odabiru najkasnije do 06.08.2014. do 17.00h k)Poslovni Centar Zvečan ohrabruje lokalne firme i kompanije da se prijave na ovom konkursu.

l)Za sve nejasnoće u vezi dokumentacije možete se obratiti Poslovnom Centru Zvečan,svakog dana od 08.00h do 16.00h, ili pozvati na telefon PCZ-a 028/664-743, kao i na e-mail adresu info@poslovnicentarzvecan.com .